Business Clients

Paslaugos verslo klientams

Fizinė objektų apsauga

Atsižvelgiant į Jūsų pageidavimus bei keliamus saugumo reikalavimus, nustatysime optimalų apsaugos darbuotojų – postų – kiekį, jų darbo laiką. Fizinės apsaugos posto darbuotojai naudojasi specialiomis, įstatymo nustatytomis bei su Jumis suderintomis priemonėmis: ginklais, specialiomis radijo ryšių priemonėmis. Visi apsaugos darbuotojai yra apmokyti pagal specialią mokymo programą ir gavę leidimus turėti tarnybinį ginklą.

Objekto padalinių ne darbo metu, kai jie saugomi techninių priemonių pagalba, pasiūlysime patruliavimo paslaugas. Patrulinis ekipažas atvykęs atidžiai apžiūrės objektą iš išorės, patikrins jo prieigas, Jums pageidaujant susitiks su objekte dirbančiais darbuotojais, viską užfiksuos objekto apžiūros lape, kurio kopija bus įteikiama Jums.

Apsauga turi greitojo reagavimo ekipažus, kurie, įvykus pažeidimui, operatyviai reaguoja, užpildo pažeidimo aktą, o sulaikytąjį pažeidėją perduoda policijai.

Renginių apsauga

Apsaugos darbuotojai yra parengti saugoti žmones bei padėti policijos pareigūnams užtikrinti viešąją tvarką įvairių masinių renginių metu.

Inkasacija

Inkasacija vykdoma visoje Lietuvos teritorijoje. Ginkluoti apsaugos darbuotojai specialiai paruoštu ekipažu saugiai perveš Jūsų pinigines lėšas, vertybinius popierius į Jūsų nurodytas vietas.

Krovinių palyda

Jūsų krovininis transportas saugiai pasieks galutinį tikslą su „Apsaugos legiono“ tarnybos ekipažu. Apsaugos darbuotojas gali vykti ir su krovinį gabenančia transporto priemone, jei tik Jūs to pageidausite.

Asmens apsauga

„Apsaugos legiono“ darbuotojai, vykdantys asmens sargybinio funkcijas, yra įgalioti imtis visų įmanomų priemonių tam, kad būtų išvengta Jūsų gyvybei gresiančių pavojingų situacijų. Jums siūlome saugumą ir kelionės metu – specialiai įrengtą automobilį bei vairuotoją – asmens sargybinį, kuris radio ryšio priemonėmis palaikys nuolatinį kontaktą su centriniu stebėjimo pultu bei greitojo reagavimo ekipažais.