About Us

UAB „Apsaugos legionas“ – saugos įmonė, įkurta 2005 metais Kaune (turi licenciją verstis ginkluota apsauga: VRM licencija Nr. 000222). Kompanijos pagrindinės veiklos kryptys – įvairių juridinių objektų, vidaus teritorijų ir statomų objektų kompleksinė apsauga, konsultacijos visais saugos klausimais, įvairiapusė fizinė turto ir asmens apsauga, svarbių krovinių palyda, patruliavimas, įvairių renginių apsauga, inkasacija t.y., siūlome Jums viską, ko reikia Jūsų, Jūsų turto bei verslo saugumui užtikrinti.

Nors įmonė įkurta visai neseniai, jos kolektyvas – aukštą kvalifikaciją, didelę patirtį turintys specialistai, geros fizinės parengties, tikri šios srities profesionalai, psichologiškai paruošti bei puikiai valdantys ginklą.

Mūsų kolektyvas, puikiai suderinęs ilgametę patirtį ir naujoves, fizinį ir psichologinį pasiruošimą, atsakingumą ir profesionalumą, garantuoja, kad Jūsų įvairiapusis saugumas patenka į patikimas rankas.

UAB „Apsaugos legionas“ atsako už saugomame objekte esančių materialinių vertybių ir turto saugumą. Ji taip pat atsako už padarytą žalą dėl apsaugos darbuotojo kaltės.

Geriau susipažinus su Jūsų kompanija ir apsaugai keliamais reikalavimais mes pasiūlysime optimalią apsaugos organizavimo sistemą, kuri leis Jums racionaliai panaudoti išlaidas, skirtas apsaugai. UAB „Apsaugos legionas“ teikdama savo paslaugas laikosi sutartinių įsipareigojimų, naudoja įstatymų numatytas priemones ir būdus fizinių ir juridinių asmenų teisėtiems interesams ginti.

UAB „Apsaugos legionas“ laiko paslaptyje informaciją ir dokumentus apie savo ir kitų fizinių ar juridinių asmenų komercinę veiklą.

Įmonės veikla apdrausta civilinės atsakomybės draudimu.